Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató az ebösszeírásról

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ebtartó!

A felelős állattartás, az állatok védelme és a hatályos jogszabályok érvényesítését elősegítő
hatósági munka közös társadalmi érdek. Az állatvédelmi célok hatékonyabb érvényesítése
érdekében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) a
tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat részére előírja, hogy három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen. A települési önkormányzat az ebösszeírás
alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles
vezetni. Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltűntetett
adatokat hiánytalanul a települési önkormányzat rendelkezésére bocsájtani.
Az ebösszeírás 2020. április 15. napjától folyamatos, önkéntes adatszolgáltatással veszi kezdetét!

Az ebösszeírásra rendszeresített adatlap elérhető és letölthető Törtel község honlapjáról a
(tortel.asp.lgov.hu), valamint hivatalos Facebook oldaláról, továbbá nyomtatott formában
átvehető a Polgármesteri Hivatal, 2747 Törtel, Szent István tér 1., Mezőőri vagy Településfejlesztési irodájában.
Az adatlapot több eb esetén, külön-külön kell kitölteni és a hivatal részére eljuttatni az alábbi
módok valamelyikén:

 elhelyezhető a Polgármesteri Hivatal folyosóján erre a célra rendszeresített
dobozban,

 elektronikus formában beküldhető a mezoor@tortel.hu, hivatal@tortel.hu email
címekre,

 levélben postai úton, Polgármesteri Hivatal 2747 Törtel, Szent István tér 1. címre.

Az adatlapok folyamatosan benyújthatók 2020. augusztus 31. napjáig.

A benyújtott adatszolgáltatások feldolgozása folyamatosan történik. Azoknál a
tulajdonosoknál, akik elmulasztják az adatszolgáltatást a megjelölt határidőig, a NÉBIH és az
önkormányzat a helyszínen utólagos ellenőrzést végez.

A kitöltés során kérem ne hagyjanak üres részeket, és ne maradjon el az aláírás sem.

Amennyiben van olyan adat, amely nem vonatkozik a kitöltőre, azt a sort húzza ki.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt ebtartókat, hogy az ebösszeírást követően a szolgáltatott
adatokban bekövetkezett változást is be kell jelenteni.

Bízom abban, hogy felelős állatartóként jogkövető magatartásukkal hozzájárulnak az
állatvédelmi célok megvalósulásához, és az ebösszeírás törvényi kötelezettségének
végrehajtásához.

Csatolmány(ok):