Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok igénylése

 

Közérdekű adatok igénylése

 

Tisztelt Érdeklődő!

Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) bekezdése értelmében „Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.” A IX. cikk (1) bekezdése értelmében „Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához”.

 

A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg, mely szerint közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”. Az Alaptörvényben foglalt jog érvényesülését ugyanezen törvény 29. § (1) bekezdése biztosítja annak kimondásával, miszerint „a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.” Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet kimondja továbbá, hogy a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, különösen a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

A következőkben tájékoztatást nyújtunk a Szabályzatban foglalt, a közérdekű adatigénylésnek benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.:

Közérdekű adat iránti igényt (kérelem) szóban, írásban és elektronikus úton is elő lehet terjeszteni.

A közérdekű adat iránti igényt írásban a következő címre kell eljuttatni: Törteli Polgármesteri Hivatal Kabinet

Elekronikus levélcím: hivatal@tortel.hu

A másolatért, annak készítésével kapcsolatban felmerült költségeket az igénylőnek kell megtérítenie.

 

Tárgy: közérdekű adat kiadása iránti kérelem

 

 

Tisztelt (hatóság neve)!

 

 

Alulírott …………… (képviseli: ……………….. elnök, székhelye: ……………………………) az alábbi

 

 

kérelemmel

 

fordulok a T.  (hatóság neve)   felé.

Kérem a T. (hatóság neve), hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) 26. és 28. §-ai alapján az alábbi közérdekű adat megismerését biztosítani szíveskedjék.

 

(Az ügy rövid ismertetése, illetve a kért adat pontos megjelölése.)

 

 

 

 

Kérem, hogy a T. (hatóság neve) szíveskedjen hatósági engedély/ egyéb dokumentum/adat másolatát részemre postai úton /elektronikusan az alábbi e-mailcímre:  megküldeni. Kérem továbbá, hogy amennyiben a kért adatok részben vagy egészben interneten nyilvánosan is elérhetők, úgy a kapcsolódó weboldal címét is szíveskedjenek megküldeni.

 

Kérem továbbá, hogy a T. (hatóság neve) az adatigényléssel kapcsolatban felmerült költségtérítés összegéről az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján előzetesen tájékoztatni szíveskedjék.

 

Kelt, ………………………………………….

 

Tisztelettel,

……………………………………….

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

2747 Törtel, Szent István tér 1.

Telefon: 53/576-010
Fax: 53/576-019
E-mail: hivatal@tortel.hu
Honlap: www.tortel.hu


Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2700 Cegléd, Bajcsy-Zs. út 1.

Intézményvezető: Mikulásiné Oláh Ágnes
Telefon: 53/311-180
E-mail: idosekotthona@ckszsz.hu

Cegléd, Pesti út 7.

Telefon: 53/505-130
E-mail: gyermekjolet.cegled@ckszsz.hu és csaladsegito.cegled@ckszsz.hu


Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Törteli Területi Iroda

2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8.

Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozója:
Végh Éva
Ügyfélfogadása: minden nap 7:30 h – 16:00 h-ig

Családsegítő Szolgálat Családgondozója:
Szlankó Andrea
Ügyfélfogadása: szerdán és pénteken 9:00 h – 16:00 h ig

Telefon: 53/376-311
E-mail: csaladsegito.tortel@pr.hu


Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
Norek Edina
Ügyfélfogadása:

Hétfő: 8:00-15:30

Kedd: 8:00-14:00

Szerda: 8:00-12:00

Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: Zárva


 


Szent Margit Gyógyszertár

Cím: 2747 Törtel, Szent István út 7/a.
Tel: 53/376-295
Nyitva: Hétfőtől Péntekig 7:30 h–tól 17:00 h–ig.
Szombat Vasárnap: ZÁRVA.

Modern, betegközpontú mégis családias környezetben szakértői segítséggel várjuk kedves vásárlóinkat.


Védőnői szolgálat

Cím: 2747 Törtel Kossuth Lajos út 8.

Tel.: 53/576-524

 

I. körzet

Védőnő: Kresztovoj Dóra

Tanácsadási idő: 

- hétfő 8-10 óra között csecsemő-kisded-kisgyermek

- hétfő 10-12 óra között várandós és nővédelmi

 

II.körzet

Védőnő: Pálffyné Bartos Ágota

Tanácsadási idő: 

- csütörtök 8-10 óra között csecsemő-kisded-kisgyermek

- csütörtök 14-16 óra között várandós és nővédelmi

 

 Dr. Iacovides Petros gyermekorvossal együtt tartott tanácsadás minden szerda 13.30-tól 15.30-ig. 

 

MSZSZ (várandós és nővédelmi) minden hónap 2. szerdája 8-11 óra között. 


Állatorvosi rendelés

Dr. Gubik Zoltán állatorvos
Rendelő: 2747 Törtel, Szent István út 7.
Rendelés: telefonos egyeztetés alapján
Bejelentkezés: 20/4247-460.


Törteli Tulipán Óvoda

2747 Törtel, Kossuth L. út 3-5.
Tel.: 53/376-040


Szent István Király
Általános Iskola

2747 Törtel, Szent István tér 2.
Tel.: 30/5101314


Törtel Posta

Cím: 2747 Törtel, Dózsa György út 38.

Nyitva:
Hétfő: 8:00–12:00 h, 12:30–17:00 h
Kedd: 8:00–12:00 h, 12:30–15:00 h
Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:00–12:00 h, 12:30–16:00 h

Tel: 53/376-038, 53/376-035.Egész évben a lakosság szolgálatában!


Mezőőri Szolgálat, Törtel

Tel: 30/729-0993

Mezőőrök:
Kecskés Péter

Angyal Imre

Hívják őket bizalommal!


Okmányiroda

Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Ceglédi Kirendeltség

Járási Hivatalhoz tartozó települések:
ABONY, ALBERTIRSA, CEGLÉD, CEGLÉDBERCEL, CSEMŐ, DÁNSZENTMIKLÓS, JÁSZKARAJENŐ, KŐRÖSTETÉTLEN, MIKEBUDA, TÁPIÓSZŐLŐS, TÖRTEL, ÚJSZILVÁS

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 06 (53) 511-400
06 (53) 511-466
06 (53) 511-467
06 (53) 511-468
Fax: 06 (53) 310-703
06 (53) 511-465
E-mail: okmanyiroda@cegled.hu
Honlap: http://www.cegled.hu/
Ügyfélszolgálat: 06 (53) 511-467
06 (53) 511-468
06 (53) 511-469
Kezelt ügytípusok:
Interneten is
kezdeményezhető
ügytípusok:
Járműigazgatási ügyek
Lakcímigazolvány ügyek
Lakcímváltozási ügyek
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Személyi igazolvány ügyek
Útlevél ügyek
Ügyfélkapu
Vezetői engedély ügyek
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő: H: 8.00-20.00
K: 8.00-20.00
Sz: 8.00-20.00
Cs: 8.00-20.00
P: 8.00-20.00
Információk: Időpontfoglalásra az Interneten (a http://www.magyarorszag.hu/, ahttp://www.cegled.hu/oldalon), telefonon (a 06 (53) 511-415 -ös számon), illetve személyesen van lehetőség. A sorszámok kiadása 8.00 órától kezdődik és az ügyfélfogadás vége előtt egy órával befejeződik.
Illetékfizetéssel kapcsolatos
információk:

Illetékfizetésre a legközelebbi postán kb. 150 méter távolságra (Cegléd, Kossuth F. u. 2.) van lehetőség.

 

Személyi okmányok esetében az ügyfél a sorszám kiadásával kaphatja meg az illeték befizetésére szolgáló csekket, vagy a postán előre befizetheti, így az ügyintézés kezdetekor a befizetést már igazolni tudja.

Járműigazgatási ügyeknél a kérelem benyújtásakor bocsájtják az ügyfél rendelkezésére a szükséges csekk(ek)et, és a befizetést követően az ügyintéző soron kívül fogadja.