Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a 2020 január 01. napján hatályba lépő állatvédelmi jogkör változásáról.

TÁJÉKOZTATÓ

A 2020 január 01. napján hatályba lépő állatvédelmi jogkör változásáról.

 

Ezúton tájékoztatom Törtel Község lakosságát, hogy a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről a 383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet 2020 január 01. hatályba lépő 6.§ (4) bek. alapján „az állatvédelmi törvényben foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, Megyei Kormányhivatal, valamint a Járási Hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság” jár el.

Az 1998.évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 45/A.§-a alapján „az e törvénybe foglaltak végrehajtását- feladat és- hatáskörében eljárva- az állatvédelmi hatóság, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a természetvédelmi hatóság ellenőrzi.

Mit is jelent ez?

A 2020 március 01-től hatályba lépő szabályozás az állatvédelmi feladatköröket központosítja. Mindez azt jelenti, hogy a településen tapasztalt állattartással kapcsolatos szabálysértéseket március 1-e után már nem a helyi jegyzőnél kell bejelenteni, hanem a fent említett hatóságoknál. Törtel település esetében illetékes eljáró hatóság:

Pest Megyei Kormányhivatal

Ceglédi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc út 1.

levelezési cím: 2701 Cegléd, Pf.38.

email: gal.laszlo@pest.gov.hu    cegled-elelmiszer@pest.gov.hu

Telefon: 06/53-311-929

Fax: 06/53 511-494

mobil: +36/20 556-0920

 

A 383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet alapján továbbra is jegyzői hatáskörben marad: a település belterületén kóborló állatok befogása és elhelyezése. Jogosult az állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi veszélyessé minősítését kérni. Három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezni. Az önkormányzat ismeretterjesztő tevékenységet végez, részt vesz az állatokkal szembeni megfelelő magatartásnak, gondoskodásra nevelésnek, az állatok megismertetésének az iskolai általános képzésbe a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe történő beépítésében.

 

Törtel,2020 január 06.                                                                   Dirner László

                                                                                                             mezőőr

Csatolmány(ok):