Hírek

Elérhetőségek

Szociális kerekasztal és Találkozó Abony polgármesterével

 

 

 

 

 

 

 

Találkozó Abony polgármesterével

2021. október 11-én Pető Zsolt Abony Város Polgármesterét láttam vendégül. A
találkozón ismét egyeztetést folytattunk a korábban kezdeményezett fejlesztési
lehetőségről, pontosabban, Törtel községet és Abony várost összekötő 4611. jelű út
felújításáról. 2020. április 30. napján Abony Város Önkormányzat Polgármesterének
döntése, majd 2020. június 09. napján Törtel Község Önkormányzata Polgármesterének
döntése alapján, együttműködést fogalmaztunk meg a külterületi útszakasz teljes körű
burkolatfelújítás vonatkozásában. A Polgármesteri határozatok alapján kezdeményeztük
a Magyar Nonprofit Zrt. felé a projekt előkészítését és megvalósítását, kiegészítve
ugyenezen út mentén a kerékpárút megépítését. Az egyeztetés során abban állapodtunk
meg, hogy egy közösen aláírt megkeresést küldünk a Zrt.-t felé, emlékeztetve a korábbi
kezdeményezésünkre és arra, hogy a Magyar Falu Program keretén belül rendelkezésre
álló forrásból valósuljon meg a fejlesztés. Törekvésünk továbbá, hogy a két település
együttműködését tovább erősítsük.
Tisztelettel,
Godó Tibor
Polgármester

Csatolmány(ok):