Hírek

Elérhetőségek

Álláslehetőség

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet
KONYHALÁNY
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján, 3 hónap próbaidővel.
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Törteli Napközi Otthonos Konyha, 2747 Törtel, Kossuth Lajos u. 1-5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Átveszi a főzéshez szükséges nyersanyagokat, részt vesz az élelmiszer előkészítésében
(mosás, tisztítás, darabolás). Részt vesz az ételadagolásban, tálalásban. Tisztán tartja a
konyhaüzemi helyiségeket.

Munkabér és juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
alapján.

Pályázati feltételek:
 8 általános iskolai végzettség,
 egészségügyi alkalmasság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 helyi állandó lakcím,
 közétkeztetésben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmány másolata,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kolláth Ágnes jegyző nyújt, az
53/576-013-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 postai úton, a pályázatnak Törtel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: konyhalány.
 elektronikus úton, Dr. Kolláth Ágnes jegyző részére, a jegyzo@tortel.hu e-mail címen
keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat nyerteséről Dr. Kolláth Ágnes jegyző és Kis Szilvia élelmezésvezető döntenek.
Törtel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a
pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 04.

 

 

Csatolmány(ok):