Hírek

Elérhetőségek

Vadkár tájékoztató

A vadfajok élőhelyének visszaszorulása, alkalmazkodó képességük fejlődése a településeken történő megjelenésükhöz, és az ezzel együtt járó egyre gyakoribbá váló károkozásukhoz vezetnek. A települések közigazgatási határain belül történő minden kül- és belterületi vad által okozott kárral, vadban okozott kárral, ezek felmérésével és térítésével kapcsolatos ügyekben az Agrárminisztérium alkalmazásában álló tájegységi fővadászok - szaktanácsadási feladatkörükben eljárva - szakmai segítséget tudnak nyújtani.

Mindezekkel kapcsolatban Zambó Péter erdőkért felelős államtitkár úr jegyzőkhöz írott levelét, valamint annak mellékleteit a „Lakossági tájékoztatót”, a Magyarország vadgazdálkodási tájegységeinek térképét és a tájegységi fővadászok elérhetőségét ajánlom szíves figyelmükbe.

Tisztelettel: Dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár