Hírek

Elérhetőségek

Törteli Tulipán Óvoda

Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde

MOTTÓNK: „TISZTELLEK TÉGED, FONTOS VAGY NEKEM, CSAKIS RÁD FIGYELEK, ÉS SEGÍTEK NEKED, HA SZÜKSÉGED VAN A SEGÍTSÉGEMRE.”

Fenntartó: Törtel Község Önkormányzata

Nyitva tartás: 6:00 - 17:00

Óvoda

Intézményünk az óvoda főépületének építési munkálatai miatt jelenleg két telephelyen működik. 3 csoport a Kossuth L. 1-5 szám, 4 csoport pedig az ideiglenes telephelyünkön, a Dózsa György út 19. szám alatti régi művelődési ház épületében működik összesen 145 férőhellyel.

Évek óta a férőhely kihasználtságunk maximális, gyakran meg is haladja a 100%-ot. Óvodánk biztonságos, családias, szeretetteljes légkörének megteremtéséről 15 elhivatott, kiváló szakmai felkészültségű óvodapedagógus és 10 nevelő-oktató munkát segítő munkatárs gondoskodik.

Mindkét udvarunkon homokozók, mászókák, csúszdák, hinták, biciklik, motrok biztosítják a sokféle mozgástevékenység feltételeit, árnyékos és napsütötte részeken élvezhetik a gyermekek az udvari játék örömeit.

A csoportszobák és öltözők berendezése esztétikus, a művészeti program elvárásainak megfelelően kialakított tevékenységterekkel rendelkeznek. Megfelelő mennyiségű fejlesztő eszköz áll rendelkezésre, melyek egy része vásárolt, más része az óvodapedagógusok kreativitását dicséri. Az óvoda dolgozóinak szakmai igényessége tükröződik a művészeti program által is megkövetelt, harmóniát és esztétikumot közvetítő külső jegyekben is

Szakmai munkánkat a pedagógiai programunk alapján végezzük, amely Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. program adaptációja. Programunk két alappillére az érzelmi nevelés és az egészséges életmód alakítása.

2.1       A program alapelve:

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, állandó értékrend, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy:

  • gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó

  • egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

 

Bölcsőde

2022-ben került átadásra az egyik régi óvodai épületből átalakított két csoportos mini bölcsőde 14 férőhellyel. A helyiségek kialakításánál, a berendezések és az eszközök megvásárlásánál a hatályos jogszabályokat vettük figyelembe. A dolgozók praktikusan, esztétikusan berendezték és kidíszítették a csoportszobákat. A bölcsőde udvarára a kormányhivatal elvárásának megfelelően gyepszőnyeget, rögzített és a gyermekek létszámának megfelelő, hordozható játékeszközöket (fészekhinta, homokozó, mászó-bújó eszköz, kismotrok, labdák, homokozó eszközök) vásároltunk.

A mini bölcsődében a törvényi előírásoknak megfelelően 2 szakképzett kisgyermeknevelő és 3 szakképzett bölcsődei dajka gondoskodik a gyermekek szakszerű ellátásáról. Nevelőmunkájukat a hatályos jogszabályok és a saját szakmai programjuk alapján végzik.

Intézményünket a fenntartó Önkormányzat, a szülők, a település vállalkozói, nevelőtestületünk, és a KISLURKÓK Alapítvány is támogatja.

Az óvoda és a bölcsőde mindennapi életéről, programjainkról rendszeresen tájékoztatjuk községünk lakóit a Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde hivatalos Facebook oldalán is https://www.facebook.com/tortelitulipanovoda.

 

 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok elérhetősége   https://kir2info.kir.hu/pub/Index/032804

 

Szeretettel várjuk intézményünkben:

Jaczina János Zoltánné

igazgató