Hírek

Elérhetőségek

Törteli Ipartestület

Az önkéntesség elvi alapján épülő civil szervezetek, mindenkor hasznos tagjai és segítői voltak a társadalomnak.

Ilyen civil szerveződés községünkben több mint 90 éve alapított „iparosok olvasó egylete” (mint jogutódja a mai IPOSZ). Alapszabályzatát, 1908. október 10-én hagyta jóvá az Abonyi járás fő szolgabírája. Kezdetben, bérelt helységekben jöttek össze. 1929-ben megvásárolták a mai székházat a Római katolikus egyháztól. Saját otthonunk lehetővé tette a szép és tartalmas egyesületi élet kibontakozását. Bensőséges baráti légkörben, de az alapszabály szigorú betartása mellett folyt az élet, főleg szombat este és vasárnap.

Átgondolt és takarékos gazdálkodást folytattak. Az anyagi helyzet javult, amikor italmérési engedélyt kaptak. Épült kuglipálya, vásároltak kettő darab biliárdasztalt. Nagy esemény volt a zászlószentelés 1915. június 15-én. Beretvás János díszelnöksége mellett, további ötvenhárom személy zászlószeg beverésével fogadott hűséget a zászlónak, illetve az egyesületnek.

Részt vettek a község kulturális életében. Március 15-én a hajnali ágyúzásban és a lampionos felvonulásban. Ősszel színpompás, látványos szüreti bált rendeztek, télen műkedvelő előadásokat tartottak. Lehetne még sorolni az eseményeket, de a háború félbeszakította a fejlődés menetét. A háború és a politika beleszólt az egyesület életébe is. A székházat állami tulajdonba vették és az egyesület nevét, szervezetét megváltoztatták. Az egylet a KIOSZ helyi csoportja lett, és központi irányítás alá tartozott. Mindezek mellett a tagság hű maradt egyesületéhez. A székházat korszerűsítették, központi fűtés lett beszerelve, a tetőzet új palafedést kapott.

A nyolcvanas évek elején kezdődő társadalmi változások lehetőséget adtak arra, hogy az egyesület visszakapja önállóságát, és társadalmi szervezetként folytassa tovább tevékenységét. Megalakult a Törteli Ipartestület, amely az IPOSZ tagjaként, de önállóan működik jelenleg is. A testület új célkitűzései között szerepel a kapcsolatkeresés más társadalmi szervezetekkel, az önkormányzattal. Tevékenyen részt kíván venni a község fejlődésében, fejlesztésében.

A székházban egy Teleház kezdte meg működését, amely információt szolgáltat a tagságnak és a lakosságnak egyaránt. Mindezt az önkormányzattal együttműködve valósult meg, és a Község honlapja is így készült.

A Törteli Ipartestület tovább kívánja folytatni az elődök szakmai érdekvédelmi tevékenységét és információs bázisként szeretne működni az uniós csatlakozás kérdéseiben, tájékoztatásban.

..