Hírek

Elérhetőségek

Törtel Község Önkormányzata PM_ONKORMUT_2018/127 sz. projekt

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT TÖRTELEN A BELSŐ KŐRÖSI ÚT ÉS SOMOGYI BÉLA ÚT
FELÚJÍTÁSA
Törtel Község Önkormányzata a PM_ONKORMUT_2018/127 azonosítószámú,
„Belterületi utak fejlesztése és buszöblök kialakítása Törtelen 2018” című projekt
keretében 99 744 415 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 2
belterületi út felújítása és autóbuszöblök kialakítása valósult meg.
A Belső Kőrösi út Törtel egyik főútja, országos mellékút, települési gyűjtőút, ahol a helyi
buszjárat is közlekedik. A fejlesztett utca mentén több forgalomvonzó létesítmény,
közszolgáltatás, valamint a település szempontjából jelentős foglalkoztató és egyéb vállalkozás is
található. A fejlesztéssel érintett másik utca, a Kőrösi útról nyíló Somogyi Béla út, mely korábban
rossz minőségű, rendezetlen földút volt, aminek a vízelvezetése sem volt megfelelő.
A fejlesztés részeként a közel 50 éve épült Belső Kőrösi út első átfogó felújítására, autóbuszöblök
kialakítására és a Somogyi Béla út szilárd burkolattal történő ellátására került sor. Az útfelújítás
Belső Kőrösi úton 642 m-en az útfelület szélesítésével, 3 db utasváróval ellátott buszmegálló öböl
kialakításával, valamint egy napelemes sebességmérő készülék kihelyezésével együtt történt meg,
míg a Somogyi Béla úton 425 m hosszban, újonnan kialakított szilárd burkolatú belterületi
útszakasz került megvalósításra.
A projekt keretében felújított két érintett út és a kialakított autóbuszöblök átadására 2022.
szeptember 27-én került sor.
A fejlesztésnek köszönhetően javult a helyi lakosok komfortérzete, megkönnyítve és gyorsítva a
munkahelyek és az alapszolgáltatások elérését, javult a településkép, és nem utolsósorban a
közlekedés vonatkozásában javultak a gazdasági fejlődés infrastrukturális feltételei is.
A projekt az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”
című, PM_ONKORMUT_2018 kódszámú pályázati kiírás keretében, a Pénzügyminisztérium
támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi
támogatásból valósult meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezés
munkálatok első részét a GYPROCH-BAU Kft, míg a fejlesztés befejező szakaszában a hátralévő
munkálatokat a Lakmé Kft. végezte el.
A projektről bővebb információt a https://tortel.asp.lgov.hu/ és a
https://www.facebook.com/pg/tortelkozseg/ oldalakon találhatnak.