Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás belterületen megjelenő vadfajokkal kapcsolatban

Tisztelt Jegyző Asszony!

 

 

A vadászati hatóság állásfoglalásáról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

 

Az elmúlt években egyre nagyobb gyakorisággal észlelhetjük különböző vadfajok rendszeres vagy alkalomszerű megjelenését a lakott területeinken. A porták tisztán, rendezetten tartásával, a megfelelő kerítéssel és állattartásra szolgáló építményekkel és létesítményekkel, a háztartási hulladékok megfelelő tárolásával, a háziállatoknak kiadott eledel maradékainak eltakarításával máris sokat tehetnek azért, hogy a városba tévedt, esetleg már ott élő állatok ne találjanak számukra kedvező életteret.

 

A lakosságnak, ha a település belterületén megjelenő, esetleg kárt is okozó vadfajt (pl. rókát) észlel, bár vadfajról, sőt vadászható vadfajról van szó, mégsem a területileg illetékes megyei vadászati hatóságot kell megkeresnie, ugyanis a vadászati hatóságnak nincs illetékessége a belterületen megjelenő vaddal és az általuk okozott kárral kapcsolatos intézkedésekre, irányuljon az akár a vad elejtésére, akár befogására. Ugyanez vonatkozik a vadászatra jogosultakra is, a legközelebbi vadászterület vadászatra jogosultjára is.

 

A helyi önkormányzat feladatkörébe tartozik többek közt a településüzemeltetés, a köztisztaság, környezet-egészségügy, a helyi környezet- és természetvédelem, valamint a helyi közbiztonság, amelyek kapcsolódnak a belterületen megjelenő vadfajokhoz és az általuk okozott problémákhoz. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormány rendelet 36. §-a pedig kimondja, hogy a kérelemnek egyebek (pl.: az elejtés pontos helye) mellett tartalmaznia kell a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját, amelyet tulajdonképpen a feladat nagyságából és összetettségéből adódóan csak a helyi önkormányzat tud egy kézben összefogni és kezelni.

 

A bejelentést tehát a település jegyzőjének kell címezni.  A jegyző kezdeményezheti, hogy az illetékes rendőrkapitányság engedélyezze a megjelenő, esetleg kárt okozó állatok kilövését. Ebben az esetben a rendőrség határozatában konkrétan meghatározásra kerülnek a fegyverhasználat körülményei, amely alapján vadászok (nem feltétlenül a legközelebbi vadászatra jogosult vadászai) vadászpuskával vagy vadász íjjal elejthetik a vadat. Lakott területen ugyanis a vadászati törvény értelmében csak kiürítve, tokban tartható illetve szállítható vadászfegyver. 

 

A vad csapdával történő befogása talán a leginkább elfogadható megoldás a lakosságnak. Ehhez azonban azt is hozzá kell fűzni, hogy ez humánusnak tűnő megoldás csak átmeneti megoldásnak tekinthető, mert a városi környezethez szokott vad a befogást és elszállítást követően valószínűleg hamarosan újra megjelenik a lakott területen. A vadászati törvény értelmében vadat elfogni az e célra szolgáló hálóval, befogó karámmal, altató-, bénítólövedékes fegyverrel, valamint a vonatkozó közösségi rendeletben nem tiltott, illetve megengedett csapdázási módszerrel lehet. Ez a paragrafus azonban szintén csak a vadászterületre vonatkozik, belterületre nem, a vadászatra jogosultak csapdázást végző hivatásos vadászai nem kötelezhetőek a lakott területeken erre a tevékenységre, bár tapasztalataink szerint aktívak, segítőkészek a probléma megoldásában.

Fentieknek megfelelően hatóságunk a belterületen megjelenő élő rókák esetében a bejelentéseket, megkereséseket a területileg illetékes Önkormányzathoz fogja továbbítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

 

Üdvözlettel: