Hírek

Elérhetőségek

Római Katolikus Egyházközség

Római Katolikus Egyházközség

 

 

 

 

A Törteli Római Katolikus Templom rövid története

TemplomAz egykori kőtemplomból 1699-ben még jelentékeny romok állottak. A régi templomot 1748. július 7.-én szentelték fel, amely inkább kis imahely volt. A jelenlegi templom főhajójának falait, a régi templom anyagából építették. A munkálatok 1832 májusában kezdődtek és a templomot 1837. október 29.-én szentelték fel. A templom klasszicista stílusban készült, erre utal többek között az ajtó feletti háromszögmotívum, a főoltár valamint a régi szószék is.

Helmetzy Mihály nyelvújító, aki a törteli temetőben lelt örök nyughelyre, szentségtartót készíttetett a templomnak az 1830-as években, amin Nepumuki Szent János a gyónási titok és egyben a Törteli Katolikus Templom védőszentje látható. A keresztúti ájtatosság képeit egy nagykőrösi birtokos adományozta a templomnak.

Az akkorra már szűk régi templom kibővítéséhez 1931. március 1.-én fogtak hozzá. A szentélyt lebontották és félkörben záródó mellékhajókkal valamint új szentéllyel kibővítették. Még abban az évben elkészült a régi cukorsüvegszerű torony helyébe az új. Szintén ebben az évben készült el a Lourdes-i oltár valamint 22 új pad. Ezeket 1931. október 25.-én, Krisztus Király Ünnepén Dr. Hanauer István váci megyéspüspök szentelte fel.

A kibővítést Pomlovits Károly műépítész tervezte, a kivitelezést Zombori Péter mérnök irányította.

1956-ban történt meg a szentély, a főoltár, a szószék festése, aranyozása valamint a főoltárkép megtisztítása, keretének aranyozása. A főoltárkép restaurálása Péntek András festőművész, a Szentély festése Csillagi Lajos alkotása. 1956-ban részben a pénzhiány, részben az októberi események hatására félbemaradtak a munkálatok, Péntek András a forradalom idején külföldre disszidált családjával. A többi képet Heresztős Ferenc budapesti művész festette 1957-ben.

templom11984-ben renoválták templomunk külsejét és az 1985-ös templombúcsún már a restaurált főoltárképben is gyönyörködhettünk, melyet Peschky József festett 1835-ben. Ez a kép megtekinthető a Régi dicsőségünk című, Corvina kiadónál megjelentetett könyv 31. oldalán, ahol nagy jelentőségű festményként említik, ami mind a mai napig eredeti helyén tekinthető meg.

1990-ben történt a templom teljes belső festése, melyet Lovas László tiszakécskei festő végzett csapatával.

Sajnos idő közben időszerűvé vált templomunk külső renoválása, korszerű burkolattal történő bevonása. Sajnos munkálatok költsége túlságosan magas ahhoz, hogy az egyházközség tudja ezt finanszírozni. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti támogassa ezt a szép és nemes célkitűzést.

Az e célra létrehozott alapítvány és bankszámlaszáma:

Egyházunk Jövőjéért Alapítvány
18675270-1-13