Hírek

Elérhetőségek

Rákóczi Ferenc Vadászegyesület

Vadásztársaságunk az 1950-es években alakult. Törtel község területén azonban már a korábban, a második világháború – de azt megelőzően is – előtt folytattak vadászati tevékenységet. Törtel területén gazdálkodó birtokosok – Beretvás, Farkas, és mások -folytattak vadászati tevékenységet. Visszaemlékezésekből ismerjük, hogy fentieken túl a község jobb módú iparosai vadászterületeket béreltek a falu és Nagyköröshöz tartozó földterületeken.

Vadásztársaságunk korai időszakában élőnyúl, valamint lőtt apróvad értékesítéséből tartotta fenn magát. Ebben az időszakban lőtt fácánt és nyulat értékesített Budapesti vadkereskedőknek. Ezek közül megemlíthető egy Varjú nevezetű vadkereskedő, aki éveken keresztül vásárolta fel a lőtt vadat vadásztársaságunktól. Markáns változás az 1970-es évek végére az 1980-as évek elejére tehető. Ebben az időszakban került a vadásztársaság olyan intőző bizottság irányítása alá, amely a vadgazdálkodás és a közösségi élet területén is jelentős változásokat hozott. Ebben az időszakban társaságunk taglétszáma 40 és 44 fő között mozgott, a vadászterület nagysága pedig 6.500 hektár volt. Jellemzően őz, mezei nyúl és fácán élt és ma is él a területünkön. Az eredményes vadgazdálkodás következtében minőségi változás következett be az őz állomány és mennyiségi a mezei nyúl valamint a fácán állományban. Erre az időszakra tehető, amikor megjelentek társaságunknál a külföldi bérvadászok. Elsősorban Német állampolgárok vadásztak őzre, míg mezei nyúlra és fácánra Olaszországból érkeztek bérvadászok. Ezek a vadászok azután hosszú éveken keresztül visszajártak társaságunkhoz, elsősorban azért mert szakszerű – minden a vendégek kívánságát a törvényes keretek között kielégítő – vadászatok kerültek megrendezésre majd végrehajtásra. Erre az időszakra tehető, hogy őzbak és apróvad bérvadászatból jelentős bevételei keletkeztek társaságuknak. Területünkön a szakszerű őzselejtezés, valamint az apróvadtenyésztés következtében éveken keresztül jó minőségű trófeák és nagyszámú apróvad került terítékre.

A 1970-es évek második felében vásárolt társaságunk egy tanyát, amit vadászháznak „neveztünk” ki. Ezt a bérvadásztatásból befolyt bevételekből továbbfejlesztettünk. Az idő igazolta döntésünk helyességét. A ma is meglévő, jelentős ingatlan és egyéb vagyont a jelenlegi körülmények között már nem tudnánk létrehozni.

Dr. Ricza Ferenc

Adatok

  • Elnök: Hetesy Károly
  • Levelezési cím: 1212 Budapest, Szebeni út 50.
  • Székhely: 2747 Törtel, Czakó dűlő 5.
  • Email (általános): tortelhunting@gmail.com
  • Web: tortelhunting.hu
  • Adószám: 1983264-1-13
  • Bejegyzési okirat kelte: 2017.06.10.

Vadászház megközelítése:

GPS: N47°5’15”, E47°57’20.36″ vagy N47.0875065542, E19.9556109309