Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri tájékoztató

A Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde - óvoda épületének fejlesztésével kapcsolatosan arról tájékoztatom a község lakosságát, hogy az elmúlt időszakban végezett lobbi tevékenység részben eredménnyel zárult. Ahogyan azt a Képviselő-testületi üléseken elhangzottakból olvashatták, több esetben kerestem meg írásban az illetékes minisztereket és államtitkárokat abból a célból, hogy a fennmaradó fejlesztésekre - akár egyedi kormánydöntés alapján - biztosítsák a plusz forrást a településünk részére. A személyes és az írásos megkeresések eredményeként, 2023. augusztus 16. napján, a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott, amely során nem csak az óvoda épületét, hanem az óvodások részére kialakított helyiségeket is ellenőrizték, továbbá a projekt eddigi megvalósítását, az ahhoz kapcsolódó összes dokumentumot, és az eddig felhasznált forrás szabályosságát. Az ellenőrzés végén, az ellenőrzést végzők az önkormányzatnak felróható mulasztást, hiányosságot nem állapítottak meg. Ahhoz, hogy a döntéshozó felé részletes javaslatot tegyenek a plusz forrás indokoltságáról, a műszaki dokumentációk és egyéb dokumentumok benyújtását kérték, amelyek folyamatosan kerülnek továbbításra. Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján kijelenthetem, hogy a Magyar Államkincstár részéről is támogatólag nyilatkoztak a plusz forrás indokoltságáról és annak összegszerűségéről. Az érdemi döntést az illetékes minisztérium hozza majd meg. Az eredményről szintén tájékoztatom Önöket!    

***

A 2023. június 19. napján megtartott Képviselő-testületi ülésen megtárgyalásra került az óvodai projekttel kapcsolatos tájékoztató, amely során részletes tájékoztatást kaptak a jelenlévők. Az elmúlt időszak történéseit az önkormányzat jogi képviselője foglalta össze, ugyanis a jelenleg is folyamatban lévő peres eljárásban a meghatalmazott ügyvédünk rendelkezik minden olyan információval, amelyek relevanciával bírnak. Az akkori tájékoztató zárt ülés keretén belül került megtárgyalásra. A Képviselő-testület tagjainak javaslatára, azzal egyetértve, most teszem közzé a jogi képviselőnk által elkészített, „kivonatolt” összefoglalót, amelyet itt olvashatnak!

Tisztelettel!

Godó Tibor

Polgármester 

Csatolmány(ok):