Hírek

Elérhetőségek

NAV Közlemény - Részletekben is fizethető a személyi jövedelem adó

Részletekben is fizethető a személyi jövedelemadó

A fizetendő személyi jövedelemadóra és szociális hozzájárulási adóra, ha együttes összegük
nem több mint 500 ezer forint, idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés az szja-
bevallásban. Az első részlet megfizetésének határideje 2022. május 20.
 
A részletfizetés lehetőségét nem zárja ki a NAV által készített adóbevallási tervezet. A legfeljebb
tizenkét havi, pótlékmentes, egyenlő részletekben történő részletfizetés a bevallási tervezet online
módosításával vagy a NAV által postán küldött tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozaton
kérhető. A részletfizetés feltétele, hogy a még fizetendő személyi jövedelemadó és szociális
hozzájárulási adó összege ne haladja meg a félmillió forintot, valamint a magánszemély nem
kötelezett áfa fizetésére és ne végezzen vállalkozói tevékenységet.
 
Aki postán kapja meg a tervezetét, s az abban foglaltakkal egyetért, akkor a mellékleteként
megküldött „Adóbevallási tervezetet kiegészítő nyilatkozaton” jelölheti a részletfizetés választását.
A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell visszaküldeni a NAV-hoz 2022. május 20-áig. Ha a
bevallási tervezetet más miatt is kell módosítania, akkor a 21SZJA bevallást kell benyújtania
2022. május 20-ig. Ekkor a részletfizetést a 21SZJA-C lapjának 81. sorában kell kérni.
 
Az első részlet megfizetésének határideje 2022. május 20. A további részleteket, a kérelmezett
hónapok számától függően a következő hónap(ok) 20-áig kell megfizetni. Ha az esedékes részlet
befizetése elmarad, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetni.
Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.
 
A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a NAV nem küld külön értesítést, csak az kap
visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek.
 
Aki nem jogosult a pótlékmentes részletfizetésre, vagy tartozását tizenkét hónapnál több
részletben tudná csak megfizetni, kérheti az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést,
melyről a NAV 30.2 számú információs füzete tartalmaz részletes információkat. A fizetési
kedvezményi kérelem illetékmentes.