Hírek

Elérhetőségek

Kislurkók Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy támogassa a sikeres nevelőtevékenységet, javítsa a Kossuth L. úti óvoda tárgyi, berendezési feltételeit. A gyermekek ellátási feltételeinek javítását, a nyelvoktatást, az úszásoktatás, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtését, tanulmányi kirándulások szervezését kívánja az alapítvány anyagi eszközökkel támogatni. Az alapítvány célja, hogy bővítse az óvoda játékállományát, számítógép programokat szerezzen be és támogassa lehetőségei szerint az óvoda beruházási, felújítási és eszközbeszerzési feladatait.

Az alapítvány célja továbbá, hogy:

  • A csoportszobák bútorzatát, berendezési tárgyait mennyiségileg és minőségileg bővítse, javítsa
  • A tornaszoba felszerelésének fejlesztése
  • Egyéni fejlesztő szoba, logopédiai foglalkoztató kialakítása, fejlesztése
  • Az óvodai játszóudvar fejlesztése, korszerűsítése

 
Az alapítvány célja összességében, hogy a gyermekek jól felszerelt, korszerű, a kor színvonalának megfelelő technikai felszereléssel bíró óvodába járjanak, amely alkalmas arra, hogy az óvodai rendezvényeket, ünnepségeket oly módon biztosítsa és bonyolítsa, hogy az minden óvodás gyermek örömét és boldogságát szolgálja.

Az alapítvány segítségével óvodánk folyamatosan szépül, újul, korszerűsödik. Minden adományt, segítséget, támogatást szeretettel, és nagy örömmel fogadunk, és hálás szívvel köszönünk.

Alapítványunk számlaszáma: 18703461-1-13