Hírek

Elérhetőségek

Helyi értéktár

A korábbi, 114/2013. (IV.16.) sz. Kormányrendeletnek megfelelően f. 2019. év
májusában Törtel Község Önkormányzata a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület
javaslatát figyelembe véve kialakította a helyi Települési Értéktárat. Az értéktárba a
kormányrendelet kategóriái szerint az alábbi elemek kerültek be:
a.) Agrár és élelmiszergazdaság:
- Tanyás gazdálkodási módszer a Homokhátságon;
- törteli eredetű gazdasági növényfajták: sárga, piros, és fehér lófogú kukorica,
sárgahéjú és sárgabélű görögdinnye.
b.) Egészség és életmód:
- Gerje menti gyógynövények („Banya tanya” készítményei);
- termálvizes fürdő.
c.) Épített környezet
- A Déryné Művelődési Központ és Könyvtár „B” épülete, a „Malom”, amely
helyet ad a községi könyvtárnak, a civil szervezeti aktivitásoknak, neves
konferenciáknak, képzőművészeti kiállításoknak;
e.) Kulturális örökség:
- Az ex lege védett kunhalom láncolat, mint általános eszmei érték, kiemelve a
Czakó halom környékét (Mák halom, Erzsók halom), valamint a község északi
részén lévő Asszony halom, amelyeken korábbi adatok alapján Árpád-kori
templom alapok találhatók. Ez utóbbitól nem messze, a Besnyő határrészben
nemrégen feltárták Besenyőegyháza templomának alapjait.
- Általánosságban Törtel környéke gazdag feltáratlan régészeti lelőhelyekben,
egy utóbbi felmérés szerint mintegy 70 ilyen lelőhely található.
- Leghíresebb leletünk a világ legnagyobb hun áldozati bronzüstje (Czakó dűlő,
1869).
- A Demeter-tanyai honfoglalás kori női sírlelet, melynek egyik motívumát a
Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület jelképként használja.
- Törtel község helytörténeti gyűjteménye és kiállítása a Törteli Falumúzeum
Baráti Kör Egyesület gondozásában, mely a „Malom” épületében került
elhelyezésre.
- Irodalmi, szellemi örökségünkhöz tartozik Helmeczy Mihály tevékenysége
(született Királyhelmecen, sírja Törtelen van: élő testvértelepülési kapcsolatunk
alapja Királyhelmechez);
- Vida László emléke, aki a magyar nyelvű színjátszás megteremtésében játszott
szerepet,
- Rideg Sándor törteli születésű író (az Indul a bakterház szerzője).
- Javasoljuk a Tanyaszínház, mint intézmény levédését, melynek nevezetes
előadásai voltak a Bendegúz játékok, a Matyi a Ludasból és a Nyárfás Miska,
amely sorozat a korábbi törteli amatőr színjátszás folytatása.
- Javasoljuk a Törtel név, mint történelmi háttérrel rendelkező név felvételét az
országos értéktárba.

g.) Természeti környezet
Az ex lege védett kunhalmokon speciális flóra található, amelyek egy részéhez
kapcsolódóan már megalakult a „Kákás tanösvény”.
h.) Turizmus és vendéglátás
A tanyás gazdálkodási módhoz tartozóan speciális étel készítményeket ajánlunk,
például a troka, a „Banya tanya” kézműves sajtja.
Törtel Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktárhoz Települési
Értéktár Bizottságot rendelt az alábbiak szerint:
Elnök: Nagy István
Tagok: Botlik Mária, Perlakiné Somodi Gabriella
A Bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó
gyűjtemény gondozása, valamint a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.
A bizottság munkáját Működési Szabályzat alapján végzi, amelyet a fent említett
Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek kell elfogadnia.

Törtel, 2019. május 24. Dr. Erdei László