Hírek

Elérhetőségek

Élelmezésvezető pályázat

A Törteli Polgármesteri Hivatal

                           

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Konyha  

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2747 Törtel, Kossuth L. út 1-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési, valamint felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó konyhán az élelmezési feladatok teljes körű ellátása. Szükség esetén szakács feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások:

megegyezés szerint

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, A felsorolt képesítések valamelyikének megléte: élelmezésvezető szakképesítés; dietetikus szakképesítés; vendéglátóipari/élelmiszeripari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság; vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         élelmezésvezetői, dietetikusi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Dietetikus képesítés

•         Gazdasági ismeretek

Elvárt kompetenciák:

•         Kitűnő kommunikációs készség,

•         Szervező készség,

•         Határozott fellépés,

  • Precíz, pontos munkavégzés,

•         Önnállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására illetve a annak igazolása, hogy a nem áll olyan foglakoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, erkölcsi bizonyítvány hiányában a megkérésről szóló igazolás

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Ágnes jegyző nyújt, az 53/576-013 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Törteli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

•         Elektronikus úton Dr. Tóth Ágnes részére a jegyzo@tortel.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről Törtel Község Önkormányzat Jegyzője dönt, illetve fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás is rendelkezésre áll.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tortel.hu honlapon szerezhet.