Hírek

Elérhetőségek

Déryné Művelődési Központ és Könyvtár

Művelődési központ

 

Célunk, hogy tájékoztassuk Önöket az intézményünk életéről, programjainkról, rendezvényeinkről, aktualitásairól.

Szeretnénk minél több információt adni községünk kulturális életéről és szolgálni az Önök szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeit.

Intézményünk dolgozói a nyitva tartási idő alatt szeretettel várják a látogatókat és segítségüket felajánlva állnak az Önök rendelkezésére.

A Déryné Művelődési Központ és Könyvtár a település egyetlen kulturális centruma ezért úgy gondolom, hogy a felelősség a miénk, hogy Törtel község lakosságának szabadidős programját biztosítsuk minden korosztály számára. Örömmel fogadjuk ötleteiket, egy-egy rendezvényről visszajelzéseiket, hogy a lakosság igényének megfelelően tudjuk összeállítani és megvalósítani rendezvényeinket.

Szeretettel várjuk intézményünkbe!

Koncz Margit
igazgató, művelődésszervező

 

 • Levélcím: Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
  2747 Törtel, Dózsa György út 20-22.

  Telefon: 06-53-576-539, 06-30-966-9296

  Fax: 06-53-576-540

  E-mail cím: muvhaz@tortel.hu, konyvtar@tortel.hu

 • MŰVELŐDÉSI KÖZPONT:

  Hétfő: 10:00 – 21:00
  Kedd: 08:00 – 17:00
  Szerda: SZÜNNAP
  Csütörtök: 08:00 – 17:00
  Péntek: 08:00 – 17:00
  Szombat: 08:00 – 12:00
  Vasárnap: ZÁRVA

  KÖNYVTÁR:

  Hétfő: 13:00 – 17:00
  Kedd: 13:00 – 17:00
  Szerda: SZÜNNAP
  Csütörtök: 13:00 – 17:00
  Péntek: 13:00 – 17:00
  Szombat: 08:00 – 12:00
  Vasárnap: ZÁRVA


DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Könyvtár1950-ben fordulópontot jelentett a községi kultúrotthon megteremtése, de romos állapota miatt felújításra szorult az intézmény. Az akkori tanácselnök Horzicki Imre szíve ügyének tekintette a népművelést, így főleg neki köszönhető, hogy nem csak felújították, hanem szinte újjáépítették az épületet és 1965. április 4-én ünnepélyes keretek között átadták a nagyközönségnek. Az újjáépített épületbe egy 300 férőhelyes nagytermet, tágas színpadot, 2 öltözőt, raktárt, tágas előcsarnokot, ruhatárat, büfét és egy kis irodát alakítottak ki. A telek Jókai utcai részén lévő épületet is megvásárolta a tanács a volt tulajdonostól, Kovács Lászlónétól. Ebben két nagyobb helyiséget alakítottak ki. Egyiket klubhelyiség, másikat könyvtár részére. A megújhodott kultúrház a község legimpozánsabb épületévé vált, méltó helye a közművelődésnek. Ünnepélyes átadása a felszabadulásunk 20. évfordulóján, 1965. április 4–én történt meg. Az ünnepi beszédet Dr. Bencsik Mihály járási tanácselnök tartotta. Az intézményt ekkor emelték művelődési ház rangjára s ekkor kapta a „Déryné” nevet.

A művelődési ház alapítója és egyben első igazgatója Gombai Lajos volt egészen haláláig, majd Székelyhidi Gizella vette át az intézmény vezetését. 1959-től pedig Baranyai János lett a művelődési otthon igazgatója, akinek irányításával a község kulturális életének központja lett. Emléktáblája az intézmény falán látható, melyet a művelődési központ fennállásának 50. évfordulójára készült.

KönyvtárA művelődési ház mellett nagy szerepe volt az intézményben a községi könyvtárnak is. Felszabadulás előtt községi könyvtár nem volt a faluban. Legjelentősebb volt az „iparos kör” 600 kötetes könyvtára. A községi könyvtár elődje a népkönyvtár volt, melyet több éven át vezetett a népművelés és könyvtárügy lelkes apostola, Pető Etelka Tanítónő. Végezte a kölcsönzéseket, sok utánjárással gyarapította a könyvtár anyagát. Bálokon tombolajegyeket árultak, könyvbálokat rendeztek, melyek bevételeiből új könyveket vásároltak. 1955-től Határ Ilona tanítónő vette át a könyvtár vezetését. Ebben a munkában segítette őt Dér Irén tanítónő. 1956-tól Határ Ilona vezetésével indult meg a könyvtár szervezett működése. Ő készítette el az első felmérést, leltárt a könyvekről.

A könyvtár életében fordulópontot jelentett önálló intézménnyé való szervezése, függetlenített könyvtáros kinevezése s a felújított művelődési házban erre a célra kialakított nagyobb helyiségbe való elhelyezése. A könyvtár első függetlenített könyvtárosának Godó Jánosné /Bujka Veronika/ helybeli lakost nevezték ki.

A könyvtár és a művelődés ház éveken keresztül egy épületben, de külön intézményként végezte feladatait.

Godó Jánosné könyvtárvezetőként, Baranyai János a művelődési ház igazgatójaként tett meg mindent azért, hogy a település közművelődési feladatai magas szinten legyenek ellátva.

Baranyai János nyugdíjba vonulása után Füzes Szilárd lett az igazgató, majd 1992-ben Koncz Margit vettem át a intézmény vezetését.

1996-ban az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy a két intézményt összevonja. Az összevont intézmény a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár nevet kapta, vezetője Godó Jánosné lett nyugdíjazásáig 2002-ig.

Ebben az évben Koncz Margit vettem át ismét az intézmény irányítását.

Az intézmény „B” épülete

1893-ban építette Fehér Pál a gőzmalom épületét. Éveken keresztül gabona őrlésével foglalkoztak benne kb. 10-15 ember alkalmazásával. Az államosítás után a Nagykőrösi Konzervgyár kihelyezett üzemeként működött, majd bezárták és egészen 2008-ig üresen állt. 2004-ben a Képviselő-testület az épület lebontása helyett annak felújítása, más funkcióval való ellátása mellett döntött. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma erre a célra kiírt pályázatán 244 millió forintot nyert Törtel Község Önkormányzata, melyből 70 millió forintot a régi épület felújítására, a többit pedig a „Malom” kulturális központtá való átalakítására fordított.

KönyvtárA tetőtér a törteli falumúzeumnak adott helyet, ahol állandó helytörténeti kiállítást láthatnak a látogatók. A kiállítási tárgyak több éves gyűjtőmunka eredménye, amit a helyi iskola és magángyűjtők adtak át a múzeumnak. Padlásról, pincéből előkerült sok régi tárgy került a kiállítás anyaga közé amit még a mai napig is adományoz a a lakosság kiállítás bővítésére. Az átadás után megalakult a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület, akik folyamatosan gyűjtik a kiállítási tárgyakat és szívükön viselik a község múltját, jelenét és jövőjét.

KönyvtárElső emeleten kapott helyet a gyönyörű új könyvtárunk felnőtt és gyermek részlege, ami közel 16.000 kötettel várja olvasóit. A könyvtárban kapott helyett az internetsarok és a házimozi.

A földszinten található az igazgatói iroda és itt kapnak helyet a kiscsoportos foglalkozások, kisebb létszámú (max 100 fős) rendezvények, kiállítások és a községben működő civil szervezetek és különböző vásárok.

A Művelődési Központ mobil, dinamikus, változó tevékenységrendszere naprakészen elégíti ki a helyi igényeket. Tevékenységstruktúrájában érvényesül a hagyományápolás, a kultúra, a közösség, és a sokféle, a változó társadalmi, lakossági igényekhez igazodó modernizációs törekvés.


Munkatársaink

Koncz Margit, Igazgató

Koncz Margit

igazgató

 

Tóth Tibor

  Tóth Tibor

 

Molnár Julianna

Molnár Julianna

 

Mihály Kitti

Mihály Kitti

 

 


 

 

Szolgáltatások

Rendezvényeink

Szüreti Fesztivál

Ha ősz, akkor elmaradhatatlan program a törteli Szüreti Fesztivál, amely az egyik helyi civil szervezet, a „ Törtel Művelődéséért Egyesület” szervezésében kerül megrendezésre. A rendezvény a szokásokhoz híven a szüreti felvonulással indul, miközben a főzőverseny résztvevői serényen készítik bográcsos ételeiket. A lovas kocsis felvonulás minden évben nagy sikert art falunkban.

Sok helyi és környékbeli amatőr táncos, tánccsoport, énekes, együttesek fogadja el a rendezők meghívást. Emellett sok gyermekbarát program várja a családokat.

A rendezvény zárása a főzőverseny eredményhirdetésével zárul.

Juhászfesztivál

Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg Törtel az I. Törteli Juhászfesztivált 2015. szeptember 12-én. Az esemény megtartásához kiváló alapot nyújt az, hogy egy nemcsak Magyarország, de Európa szerte is híres juh-törzstenyészet van a törteli Sebők Mihály birtokában, aki nem mellesleg a hazai juhtenyésztés méltán elismert, vezető személyisége. A rendezvény főszervezője Sebők Mihály, akinek törteli gazdasága több mint 1300 birkát, elsősorban anyaállatot számlál. Ez Magyarország legnagyobb törzstenyészete.

Idén, 2016-ban a szervezők két naposra tervezték a fesztivált.

A program szakmai részére a rendezvény első napján kerül sor, majd a második nap a szórakozásról szól; főzőverseny, koncertek, kirakodó népművészeti vásár, tanyaszínház, juhászbál, tűzijáték is helyet kap.

Községi Varázslatos Kiskarácsony

Községünkben az év vége közeledtével nagy a sürgés forgás; két napos rendezvénnyel zárjuk az évet.

 

Az első nap rászorulók részére élelmiszer és ruhacsomagot juttatunk el, valamint helyiek a művelődési ház udvarán üstben főzik a finomabbnál finomabb falatokat, melyet a község lakosai helyben, ingyen elfogyaszthatnak.

Ez a rendezvény a „Szeretetebéd” nevet kapta, ezzel is hangsúlyozva, hogy mindenkit sok szeretettel fogadnak egy tányér ételre a szervezők.

A második napon a művelődési házban kirakodó vásárral várjuk a község lakóit. Egész nap hurka kolbász, hal sütés.

Délután a helyi iskolások, óvódások, amatőr tánccsoportok, énekesek műsorával varázsoljuk el Törtel lakóit, ezzel együtt ünnepeljük a szeretet ünnepét.

Állandó rendezvényeink

 • Magyar Kultúra Napja

 • Magyar Költészet Napja

 • Versmaraton

 • Húsvéti játszóház

 • Gyereknap

 • Anyák napi műsor

 • Könyvhét

 • Népmese napja

 • Szüreti fesztivál

 • Községi kiskarácsony

Könyvtár szolgáltatásai

 

 • Kölcsönzés: könyvek, időszaki kiadványok, folyóiratok
 • Helyben olvasás: kézikönyvek, folyóiratok, napilapok, képes könyvek
 • Könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárunkból hiányzó könyveket, folyóiratból cikkmásolatokat ODR kérőfelületén keresztül az ország bármely könyvtárából megkérjük az olvasó részére.
 • Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, továbbtanulási, pályázati lehetőségek, önéletrajz feltöltése, önkormányzati rendeletek stb.
 • Internethasználat
 • Könyv házhoz szállítása, előzetes megbeszélés alapján
 • Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól a könyvtárban, plakátokon, helyi újságban

Egyéb programok

 • Társasjáték, rajzolás, kötetlen beszélgetés a barátokkal, ismerősökkel
 • Író-olvasó találkozók szervezése
 • Filmvetítés iskolásoknak, óvodásoknak
 • Szavalóverseny, mesemondó verseny
 • Könyvtárlátogatás (Ismerkedés a könyvtárral, könyvnézegetés, közös kölcsönzés)
 • Foglalkozások iskolásoknak
 • Társasjáték klub

Teleház szolgáltatások

Fénymásolás

A/4-es fekete fénymásolás: szövegre vonatkozik, fedettségtől függ
1-100 db 20,-/oldal két oldalas: 40,- Ft
100-500 db 15,-/oldal két oldalas: 20,- Ft
500-1000 db 10,-/oldal két oldalas: 15,- Ft
 
A/3 fekete fénymásolás: szövegre vonatkozik
1-100 db 30,-/oldal két oldalas: 40,- Ft
100-500 db 25,-/oldal két oldalas: 35,- Ft
 
Nyomtatás

 

A/4-es nyomtatás fekete: szövegre vonatkozik
1-100 db 20,-/oldal 50,- Ft/lap (100%-os kép fedettség)
100-500 db 20,-/oldal  
500-1000 db 15,-/oldal
 
A/3 nyomtatás fekete szövegre vonatkozik
1-100 db 30,-/oldal
100-500 db 25,-/oldal
 
A/4 nyomtatás színes (igazolványképpel 50,-Ft)
1-100 db 150,- Ft (100%-os fedettség)
100-500 db 130,- Ft
500-1000 db 120,- Ft
 
A/3 nyomtatás színes
1-100 db

200,- Ft (100%-os fedettség)

 
Egyedi névjegykártya

 

Névjegykártya:
100 db 20,-Ft (fekete) 40,- Ft (színes)
200 db 15,-Ft (fekete) 30,- Ft (színes)
500 db 10,-Ft (fekete) 20,- Ft (színes)
 
Szórólap, A/4-es levélpapír
500-1000 db-ig 10,-Ft/ db
1000 felett 6,-Ft/ db
 
Meghívók készítése

Egyedi kérések alapján is – megegyezés szerint

 

Stúdió szolgáltatások
scannelés: 20,- Ft/ oldal
gépelés: 200,- Ft/ oldal
szerkesztési óradíj: 500,- Ft/ óra
Fax: 600 Ft/ oldal és minden további oldalak 300,- Ft
 
Internet

 

Internet használat

(minden megkezdett órát számolunk)

diákoknak: 200,- Ft/ óra, ha könyvtári tag
diákoknak: 300,- Ft/ óra, ha nem könyvtári tag
felnőtteknek: 300,- Ft/ óra, ha könyvtári tag
felnőtteknek: 400,- Ft/ ha nem könyvtári tag
 

 

Terembérlés

Tisztelt Látogatók!

ADéryné Művelődési Központ és Könyvtár lehetőséget biztosít az intézmény termeinek bérbeadására.

Termeink bérbe vehetők vásárok, családi rendezvények (születésnap, névnap, keresztelő stb.) lakodalom, konferencia és különböző összejövetelek megtartására.

Ezzel kapcsolatos további információt intézményünk irodájában vagy a honlapon található elérhetőségeken lehet.

 


Csoportok, közösségek

 

Nyugdíjas klub

A legnagyobb létszámmal rendelkező, legrégebben alakult csoport.
Klubvezető: Ungvári Miklósné
Foglalkozás: téli időszakban minden második csütörtökön 14:00 órakor, nyári időszakban 16:00 órakor kezdődik
Taglétszám: 70 fő

Jóga

Vezető: Zeleiné Kiss Ágnes
Foglalkozás: hétfő 17:30 óra (a csoport októbertől májusig működik)
Taglétszám: 6 fő

Törtel Művelődéséért Egyesület

Elnök: Koncz Margit
Foglalkozások: változó, rendezvényfüggő
Taglétszám: 22 fő

Tanyaszínház

Tanyaszínház rendezője: Antalné Petrovics Erika
Foglalkozások: változó, előre bejelentés szerint
Taglétszám: 24 fő

DiFaNi Táncklub

Foglalkozás:
kedd, péntek 16:00-19:00 óra
Taglétszám: 50 fő

Asztalitenisz klub

Foglalkozás: hétfő 18:00-20:00 óra
Taglétszám: 12 fő

Törtel Falumúzeum Baráti Kör Egyesület

Elnök: Dr. Erdei László
Foglalkozások: minden hónap utolsó keddjén 16:00 óra
Taglétszám: 28 fő

Törtelért Polgárőr Egyesület

Intézményünkben tartja havi közgyűléseit.
Elnök: Molnár János
Időpont:
minden hónap utolsó kedd 18:00 óra
Taglétszám: 24 fő

Társasjáték klub

Foglalkozás: csütörtök 14:00-18:00 óra