Hírek

Elérhetőségek

Bölcsőde - igényfelmérés

Tisztelt Szülők!

Törtel Község Önkormányzata várhatóan 2022. januárjában nyitja meg két csoportos
mini bölcsődéjét, ahol 14-16 gyermek ellátására lesz lehetőség.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes (5 hónapos) korától hároméves
koráig nevelhető és gondozható.
Szeretnénk felmérni, hogy várhatóan kik azok, akik igénybe kívánják venni a
bölcsődei ellátást.
Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei,
nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni.
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni (1997 évi 31. tv. 43. §)
a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását
követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket,
b) a védelembe vett gyermeket.
c) akiknek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége

Ez a levél, csak az igényfelmérésre vonatkozik, későbbi időpontban lehet majd
hivatalosan kérelmezni a felvételt.
Kérjük, hogy a mellékelt igényfelmérő lapot 2021. október 25-ig juttassák el a Törteli
Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde postaládájába: Dózsa Gy. út. 19. (régi művelődési
ház), vagy írjanak e-mailt a vezeto@tulipanovi.hu címre.

Jaczina Zoltánné
intézményvezető

 

Az igényfelmérő lap itt tölthető le:

Csatolmány(ok):