Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a hulladéktörvényről

Tájékoztató a hulladéktörvényről

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az engedély nélküli hulladékgazdálkodási
tevékenység, valamint az illegális hulladéklerakás szigorúbb szankcionálása érdekében 2021.
március 1. napjától a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény is jelentősen módosult.
A módosítások alapján hulladékgazdálkodási ügyekben már nem a környezetvédelmi
hatóságként eljáró jegyző, hanem a hulladékgazdálkodási hatóság jár el. A
hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szerint a
hulladékgazdálkodási hatósági jogkört a területi hulladékgazdálkodási hatóság – Törtel
Község esetében a Pest Megyei Kormányhivatal – gyakorolja.
A hatályos jogszabályi rendelkezések a hulladékkal kapcsolatos jogellenes tevékenységeket a
következők szerint szabályozzák.
Aki hulladékot jogellenesen elhelyez, illetve elhagy, köteles annak felszámolására, a
felmerülő költségek és a hulladékgazdálkodási hatóság által kiszabott bírság megfizetésére.
Aki a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló épületet, vagy a közforgalmú közlekedési
eszközt beszennyezi, illetve a felügyelete alatt lévő állat által az említett helyeken okozott
szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.
Aki nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve engedély nélkül vagy az engedély
kereteit túllépve végez hulladékgazdálkodási tevékenységet, vagy a hulladékkal más
jogellenes tevékenységet végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A hulladékgazdálkodási hatóság mellett a hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni
bírságként a rendőr, a közterület-felügyelő, valamint a mezőőr továbbra is kiszabhatja.
Ha a hulladék tulajdonosa vagy a korábbi birtokosa ismeretlen, az elhagyott hulladék
felszámolásának kötelezettsége - ellenkező bizonyításig - az ingatlantulajdonost terheli,
akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa
mentesül a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék
elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása
során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának
személyét.
Amennyiben illegálisan lerakott hulladékot észlel, bejelentését az alábbi elérhetőségeken
teheti meg:
Pest Megyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
E-mail: pest@pest.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefon: (1) 328-5812, (1) 485-6957, (1) 485-6926

Bejelentését mobil eszköz használatával is megteheti a „Tisztítsuk meg az Országot!”
program keretein belül fejlesztett HulladékRadar mobil alkalmazás segítségével, amely a
beérkezett bejelentéseket az illetékes hatósághoz továbbítja. További információk az
applikációról a https://hulladekradar.hu/  és https://tortel.asp.lgov.hu/hulladekradar-
illegalis-hulladeklerakas-bejelentese-applikacio oldalon érhetőek el.

Törtel Község Önkormányzata