Hírek

Elérhetőségek

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ - Koronavírus

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt időszak koronavírussal összefüggő eseményeit, és a Nemzeti Népegészségügyi
Központ ezzel kapcsolatos útmutatásait figyelembe véve az alábbi tájékoztatásokat adom ki.

1. TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSÉRŐL
A hivatal működéséről, az ügyfélfogadás rendjéről, valamint a jegyzői és polgármesteri
fogadóórákról holnap teszünk közzé részletes tájékoztatást.

2. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI ELLÁTÁS MÓDJÁRÓL
A Törteli Tulipán Óvoda 2020.03.16. napjától (hétfőtől) ügyeleti rendben működik.
 Csak azok a szülők vegyék igénybe az óvodai ellátást, ahol mindkét szülő igazoltan
dolgozik, ezért az óvodáskorú gyermek napközbeni felügyelete nem biztosított.
 A szülőnek írásban kell jeleznie az ügyeleti ellátásban való részvételi igényét.
 A rendkívüli vészhelyzetre tekintettel a szülő a Házirendben foglalt 20 munkanapon
felül is igazolhatja gyermeke távollétét.
 Csak egészséges gyermek jöhet közösségbe !
 A betegségtüneteket mutató gyermekeket semmiképpen ne hozzák közösségbe!
 Ha az óvodapedagógusok a betegség tüneteit tapasztalják, haladéktalanul értesítik a
szülőt.
 Az intézménynek joga van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél bármilyen
betegségtünetet észlelnek.
 Ha valaki fertőzött területről érkezik, illetve fertőzött területről (kormányhatározat
szerint) érkező személlyel került kapcsolatba, köteles bejelenteni, továbbá 14 napig
biztonsági okokból nem látogathatja az óvodát.
 Idegenek számára tilos az óvoda helyiségeibe belépni!
 Az intézményben a gyermekek fogadása és hazaengedése is ún. „zsiliprendszerrel”
történik, hogy a szülők ne lépjenek be az intézmény épületébe. A szülő a bejárat előtt
várakozva adja át a gyermeket az ügyeletes óvodai dolgozónak reggel 6-8-ig.

 Hazamenetelkor szintén az épület előtt megvárja, amíg az óvodai dolgozó a gyermeket
felöltözteti és átadja a hozzátartozónak.
 A gyermekek számára írásbeli igény szerint Törtel Község Önkormányzata biztosítja a
gyermek számára a napi étkezést.

3. TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a hétfői napon az általános iskola tanulói számára a
gyermekétkeztetést nem tudjuk biztosítani. A további napokra vonatkozóan kérjük hétfőn 10
óráig jelezzék az osztályfőnököknek facebook üzenetben, vagy a 30/510-1344 iskolai
telefonszámon, hogy igénylik -e az étkeztetést. Az étkeztetés formájáról később értestíjük
Önöket. Az óvodai étkeztetésre vonatkozóan ma este 20 óráig kérjük a jelzést az
óvodapedagógusoknak, hogy hétfői napra kérnek-e étkeztetést ( facebook,e-mail,telefon)
A részletek kidolgozása folyamatban. Továbbra is kísérjék figyelemmel a község hivatalos
facebook oldalát.
4. TÁJÉKOZTATÓ A DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI
RENDJÉRŐL
Az elmúlt időszak koronavírussal összefüggő eseményeit, és a Nemzeti Népegészségügyi
Központ ezzel kapcsolatos útmutatásait figyelembe véve a Déryné Művelődési Központ és
Könyvtár működéséről az alábbi tájékoztatást adom ki.
A Déryné Művelődési Központ és Könyvtár 2020.03.16. napjától (hétfőtől) ügyeleti rendben
működik. Az ügyeleti munkarendben a művelődési ház telefonon elérhető minden
munkanapon 8- 16 óráig.
Az intézmény nyilvános nagyobb rendezvényeit és csoportos foglalkozásait nem tartja meg,
míg a koronavírus- fertőzés miatt hirdetett “veszélyhelyzet” Magyarország Kormánya által
visszavonásra nem kerül.
A leltározást követően, március 23-tól könyvtárunkban 8- 16 óráig a könyvek kölcsönzési
idejének meghosszabbítását a 53/576-539 számon tehetik meg.

Godó Tibor

polgármester