Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató KCR

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom T. Lakosságot, hogy hivatalunkban folyamatban van a Központi Címregiszter
(továbbiakban: KCR) rendszerben a címek felülvizsgálata.
A KCR létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan
nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítsék, és ezzel elérjék azt, hogy a
különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok egymással megegyezzenek, az adatok
naprakészek, pontosak legyenek és minden hatóság ezt az azonos adattartalmú nyilvántartást
használja.
A KCR egy olyan központi nyilvántartás, amely csak az ingatlanok úgynevezett címelemeit
tartalmazza anélkül, hogy azokat személynévhez vagy más egyéb adathoz kapcsolná. Az
önkormányzati közhiteles nyilvántartások erre a központi nyilvántartásra csatlakoznak rá, a
továbbiakban a címadatokat kizárólag a KCR-ből nyerhetik ki, ezzel biztosítva azt, hogy
minden kapcsolódó nyilvántartásban ugyanazok az érvényes címelemek szerepeljenek. A
KCR címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a
címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára [2013. évi CCXX. tv.
14. §].
A címek rendezését nemcsak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan
tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy
hiányzó házszámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását
és az ott lakók elérését.
Mivel Törtelen a legtöbb cím a KCR rendszerben felülvizsgálat alatt szerepel, így a lakcímek
rendezésére hivatalunk felkérte Zilahiné Papp Judit vállalkozót - a KCR aktualizálása
érdekében - Törtel települési önkormányzat közigazgatási területén (bel-és külterület
egyaránt) található ingatlanok címeinek felülvizsgálatára, a címelemek KCR-be való
feltöltésére, valamint a címek validálására vonatkozó munka elvégzésére.
A Vállalkozó tevékenységének kifejtése során a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel
a 345/2014. (XII.23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kmr.) foglaltakra, és az
Önkormányzat képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás
szabályairól szóló önkormányzati rendeleteinek megfelelően köteles eljárni.
Településünk valamennyi címadata felülvizsgálatra, és szükség esetén javításra kerül,
ennek következtében változhat a lakcím.
Azoknak a lakosoknak, akiknek megváltozik a címe, külön határozatban értesítést
kapnak a címváltozásról.

Lakcímváltozás esetén:
- Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya
cseréje illetékmentes.
- A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre – a kormányablakban
illetékmentesen bejegyzik az új címet.
- Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban lakcím nem található.
- A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.
- A közszolgáltatók (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – áram, NKM Földgázszolgáltató
Zrt. – gáz, BÁCSVÍZ Zrt. – víz, szennyvíz, esetleg más szolgáltatók, NAV, OEP, stb.) felé a
lakcímek megváltozását mindenkinek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét
követően, mivel a szolgáltatóknak nem áll módjában a fogyasztói azonosítók nélkül
megváltoztatni az adatokat.
- A Ceglédi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által vezetett ingatlan-nyilvántartás a tisztított
adatokat automatikusan átveszi, így a lakosoknak ez irányban tennivalójuk nincs.
Amennyiben a címváltozással, a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is
megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a
cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet
megtenni.
Az elvégzendő munkafolyamat eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság
megértését és együttműködését.

Dr. Kolláth Ágnes
jegyző

Csatolmány(ok):