Hírek

Elérhetőségek

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Érdeklődők!

Törtel Község Önkormányzata az idén is csatlakozott a meghirdetett, Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzatok csatlakozási határideje:
2018. október 03. volt. Csatlakozási nyilatkozatunkat érkeztették és érvényesként befogadták,
amelyről az értesítést megkaptuk.

Érvényes csatlakozási nyilatkozatunknak megfelelően Törtel Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 BURSA-2019-A - felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 
2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan; valamint

 BURSA-2019-B - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:

1./ A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. Az intézményi
ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2018. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó

2./ A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj
összegét.

3./ Emberi Erőforrások Minisztériuma a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési önkormányzat által megállapított támogatási összeget
az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

Pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 06.

Önkormányzati bírálati döntés határideje: 2018. december 06.

A részletes pályázati kiírás megtalálható Törtel Község honlapján (tortel.asp.lgov.hu), valamint a
Facebookon, Törtel Község Hivatalos Oldalán is.
Kérem, akit érint a részletes pályázati kiírásnak megfelelően, pontosan nyújtsa be egyéni pályázatát.

Godó Tibor

polgármester